BOLDREW

Producent maszyn

do obróbki drewna

Maszyny tartaczne, przemysłowe, malowanie proszkowe

BOLDREW 

Zapraszamy do kontaktu

Menu

Podajnik drewna

Urządzenie służące do magazynowania i podawania kłód na stół traka. Dzięki systematycznemu podawaniu materiału do traka zwiększa jego wydajność i eliminuje zapotrzebowanie na dodatkowego pracownika.

Wymiary:

 • Szerokość: 800-2000 mm
 • Wysokość: 800 mm
 • długość: 4000-12000 mm ( Opcjonalnie dłuższe)
 • długość kłody: 1000-2500 mm
 • średnica kłody: 100-400 mm
 • prędkość podawania: dostosowana do podajnika odbierającego

WOOD FEEDER

A device for storing and feeding logs onto a frame sawing machine table. Thanks to the systematic feeding of the material to the frame sawing machine its efficiency increasesand the need for additional staff is eliminated.

Dimensions:

 • Width: 800-2000 mm
 • Height: 800 mm
 • length: 4000-12000 mm
 • Log length: 1000-2500 mm
 • Log diameter: 100-400 mm
 • Feed speed:  adapted to the feeder